Privacyverklaring

Bij het gebruik van onze website verwerken wij enkele gegevens van u. Om uw privacy te waarborgen vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en dat deze op een veilige manier verwerkt en gebruikt worden. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen.

Wie zijn wij?

deSIGN Branding is onderdeel van SIGN-PARTNERS en is gevestigd op Warwickstraat 13 (4651 SX) te Steenbergen. SIGN-PARTNERS staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24443131. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerken wij?

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij enkele gegevens van u. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken en bewaren alleen de gegevens welke door u aan ons worden doorgegeven.

Contactformulier
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een contactformulier. Hiervoor vragen wij u om diverse gegevens in te vullen, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, keuze voor de gewenste dienst en verdere door u zelf opgegeven informatie om onze diensten zonder problemen te kunnen verlenen. Deze gegevens bewaren wij tot 5 jaar na het ontvangen van deze gegevens.

Facturatie
Voor onze facturatie verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, btw-nummer, KvK nummer, klantnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Deze gegevens zijn voor ons van belang om de betalingen te kunnen verwerken. De gegevens worden bewaard tot 7 jaar na de overeenkomst.

Social media
Wij maken gebruik van social media kanalen om eerdere geleverde diensten te delen met potentiƫle klanten. Wij tonen in onze berichten het geleverde werk, waarbij mogelijk uw naam of de naam van de contactpersoon vermeld wordt. Daarnaast gebruiken wij uw naam en social media account voor marketing doeleinden. Deze content wordt onbeperkt door ons bewaard, tenzij u ons verzoekt tot eerdere verwijdering.

Analytics diensten
Om inzichtelijk te maken hoe onze website gebruikt wordt en hoe wij deze verder kunnen verbeteren, verzamelen wij automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van onze website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres en het type browser waarvan u gebruik maakt. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics en zijn hiermee gebonden aan de bewaartermijnen van Google.

Verstrekking aan derden
Wij delen uw gegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van uw verzoek of tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering. Wel zijn er social media buttons aanwezig op onze website, waarvan de beheerders uw persoonsgegevens bewaren.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek van onze website opgeslagen worden op uw apparaat. Cookies helpen onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken, het gebruik van onze website in kaart te brengen en advertenties te tonen.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Uw gegevens hebben wij verkregen, omdat u deze aan ons als klant of websitebezoeker heeft verstrekt. Daarnaast is het mogelijk dat wij uw gegevens hebben verkregen via telefonisch contact of tijdens een afspraak.

Wat zijn uw rechten?

  • U heeft het recht te allen tijde uw persoonsgegevens in te zien.
  • Het is altijd mogelijk om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verbeteren.
  • Indien u bezwaar wilt maken kunt u hiervoor een verzoek indienen.
  • Als u uw gegevens bij een andere partij wilt onderbrengen, zullen wij uw gegevens verstrekken.
  • Wanneer wij, na uw toestemming, gegevens van u hebben verwerkt, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

U kunt gebruik maken van uw rechten door een e-mail met uw verzoek te sturen naar info@designbranding.nl.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Om van deze wijzigingen op de hoogte te zijn, raden wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan helpen wij u graag verder. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@designbranding.nl. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen tegen de verwerking van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.